HU | EN | DE

Az Év Levéltára Díj átadása

2018. február 5-én 11.00 órai kezdettel került megrendezésre Szolnokon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Kamaratermében (Szolnok, Hild János tér 1.) a Magyar Levéltárosok Egyesületének díjátadó ünnepsége.


Az Egyesület által 2012-ben alapított „Az év Levéltára Díj” címet minden évben olyan közösség nyeri el, amely hitvallásunk szerint a felbecsülhetetlen értékű forrásokat – okleveleket, tervrajzokat, az elmúlt évszázadok mindennapi életét dokumentáló iratokat – méltó módon őrző levéltár, közösségformáló intézmény. Valódi szerepüket akkor töltik be, ha a felhalmozott ismereteket széles körben közkinccsé teszik, formálva a múltunkról, s egyúttal jelenünkről és jövőnkről alkotott képünket.
Az immár hatodik alkalommal átadásra kerülő kitüntető címet a magas színvonalon végzett szakmai munkája és szűkebb pátriájának kulturális életében betöltött meghatározó szerepe kapcsán a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára nyerte el.
A díjátadó ünnepségen Kenyeres István a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok megye kormánymegbízottja, Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Sepseyné Vígh Annamária EMMI főosztályvezetője és Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgatója köszöntötte a jelenlevőket, majd Szögi László, mint a bíráló bizottság tagja, ismertette és indokolta a meghozott döntést.

A kitüntető cím átvételét követően a díjazott intézmény bemutatkozására került sor.