HU | EN | DE

Városok és természeti erőforrások - V. Magyar Várostörténeti Konferencia

Budapest Főváros Levéltára, az MTA Történettudományi Bizottság Várostörténeti Albizottsága és az Urbs Magyar Várostörténeti Évkönyv Szerkesztősége tisztelettel meghívja Önt a 2015. november 18-19-én tartandó Városok és természeti erőforrások című V. Magyar Várostörténeti Konferenciára. A programfüzet a konferenciaprogrammal és a rezümékkel ezen a linken érhető el.

A konferencia helye: Budapest Főváros Levéltára, Gárdonyi Albert terem
1139 Budapest, Teve u. 3–5.
A konferencia időpontja: 2015. november 18–19.

Program:


2015. november 18.
9.00 – 9.30 Regisztráció
9.30 – 9.45 Köszöntők
Dr. Szende Katalin egyetemi docens (CEU),
a Nemzetközi Várostörténeti Bizottság magyar tagja
Dr. Kenyeres István főigazgató


9.45 – 10.15 A Gárdonyi Albert Emlékérem és Díj átadása
10.15 – 10.30 Kávészünet
10.30 – 11.15 Plenáris előadás: Christoph Sonnlechner (Wiener Stadt- und Landesarchiv):
Supplying the Medieval and Early Modern City. Methods – Sources – Resources


A természeti erőforrások kiaknázásának jogi háttere, szabályozása
Levezető elnök: Kenyeres István (BFL)
11.15 – 11.35 Gál Judit: A dalmáciai városok termőföldek adományozására és felhasználására
vonatkozó szabályozásai és ezek hatása a magyar királyi udvar politikájára
a 13. században
11.35 – 11.55 Balogh Judit: A székelyföldi városok területhasználati konfliktusai a koraújkorban
11.55 – 12.15 Bariska István: Vízimalmok a Gyöngyös partján Kőszegen (1565–1950)
12.15 – 12.45 Vita, hozzászólások
12.45 – 13.30 Ebédszünet
A városok hatása földrajzi környezetükre
Levezető elnök: Oborni Teréz (MTA TTI)
13.30 – 13.50 Pinke Zsolt: A hajdúsági várostérség agroökológiai adottságai
13.50 – 14.10 Géra Eleonóra: Városi élet és természeti környezet a 18. századi Pest-Budán és Óbudán
14.10 – 14.30 Rüsz-Fogarasi Enikő: Kolozsvári ispotályok és az élelemellátás
14.30 – 14.50 Fábián Borbála: Kertek és városok a dualizmus korában – Egyesületek a városok természeti
környezetének átalakításáért
14.50 – 15.05 Vita, hozzászólások
15.05 – 15.20 Kávészünet


Nyersanyagok és energiaforrások szerepe a városok kialakulásában, fejlődésében
Levezető elnök: Oborni Teréz (MTA TTI)
15.20 – 15.40 Simon Zsolt: Az altalajkincsek szerepe a középkori erdélyi városfejlődésben
15.40 – 16.00 Mátyás-Rausch Petra: A Liptó vármegyei ércbányászat hatása a térség városainak
fejlődésére (15–17. század)
16.00 – 16.20 Glück László: Só és társadalom: az öt máramarosi város esete
16.20 – 16.40 Gulyás László Szabolcs: Sóbányászat és városfejlődés a középkori Erdélyben
16.40 – 17.00 Vita, hozzászólások
17.00 Vacsora


2015. november 19.


Városi vízhasználat, vízgazdálkodás
Levezető elnök: Nógrády Árpád (MTA TTI)
09.00 – 09.20 Bodovics Éva: Építő áradat. Városfejlődés az árvíz segítségével
09.20 – 09.40 Kiss Andrea: Duna, árvizek és Pest-Buda a 18. században
09.40 – 10.00 Kincses Katalin: Ökológiai háttér, vízrajzi adottságok és városi higiénia összefüggései
Sopronban a 15–18. században
10.00 – 10.20 Melega Miklós: Városi vízellátás és szennyvízelvezetés – 19. század végi nyugat-dunántúli
középvárosok gyakorlata
10.20 – 10.35 Vita, hozzászólások
10.35 – 10.50 Kávészünet
Levezető elnök: Nógrády Árpád (MTA TTI)
10.50 – 11.10 Vadas András: Vár(os)árkok és vízgazdálkodás a közép-európai városokban
a késő középkorban és kora újkorban
11.10 – 11.30 Gyulai Éva: Vizek és malmok Miskolcon a 15–18. században.
11.30 – 11.50 Simon Katalin: A Duna és a hajómalmok a 18. század második, és a 19. század első felében
11.50 – 12.30 Vita, hozzászólások
12.30 – 13.30 Ebédszünet


Nyersanyagok és energiaforrások szerepe a városok kialakulásában, fejlődésében
Levezető elnök: Sipos András (BFL)
13.30 – 13.50 Balogh Róbert: Kommodifikáció és ipari táj a 19. század végi Debrecenben
13.50 – 14.10 Kalocsai Péter: Az ikervári vízi erőmű hatása a nyugat-dunántúli városfejlődésre (1895–1914)
14.10 – 14.30 Pilkhoffer Mónika: A szénbányászat hatása a városszerkezetre Pécsett (1853–1945)
14.30 – 14.40 Kávészünet
14.40 – 15.00 Szakál Gyula: Miként alakult át az emberi tevékenység következtében a folyók által
kialakított természetes táj Győrött és Mosonmagyaróváron a 19 és a 20. század között
15.00 – 15.20 Kisfazekas Kornélia: A szocialista bányaváros-fejlesztések morfológiai vonatkozásai
15.20 – 15.30 Vita, hozzászólások
15.30 – 16.00 A rendezvény zárása

 A rendezvény a Nemzeti Kulurális Alap támogatásával jött létre.

Letölthető pdf