HU | EN | DE

Testnevelési Egyetem Levéltára

Alapítás: 1997

A TF levéltári anyagának első rendezését az ELTE Levéltárának munkatársai végezték el 1987-88 folyamán. A gyűjtemény 1997-ben nyerte el a szaklevéltári rangot. Az egyetemi integráció után, 2001-ben a korábbi SOTE és TF-levéltárak szervezetileg egyesültek, de mindkét gyűjtemény eredeti őrzési helyén maradt. A levéltári részleg gyűjtőköre a kar, de annak elődjétől, a Nemzeti Torna Egylettől is őriz iratokat. Így az anyag évköre 1868-1993, teljes mennyisége 94 ifm,, 21 fondba osztva. Túlnyomó részét a hallgatói nyilvántartások, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Hivatal iratai teszik ki. A kutatást az 1999-ben kiadott repertórium segíti.

Cím: H-1123 Budapest, Alkotás u. 44.

T: (06 1) 487-9200/1234

Fax: (06 1) 3566-337

 

Munkatárs:

Dr. Molnár László levéltárvezető

E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu