HU | EN | DE

Fogalomtár

Levéltári fogalomtár

Készült a Levéltári Kollégium által megbízott Módszertani és Szabványügyi Bizottság munkájának keretében.

Összeállította: Boross István, Gerhard Péter, Laczlavik György, Lux Zoltán, Sipos András

 

Előszó

A levéltárak közötti, országos és nemzetközi szintű koordináció és együttműködés szempontjából az egységes terminológia, vagy ahol ez nem érhető el, legalább a fogalmak egységes és egyértelmű értelmezése kiemelt fontossággal bír. Ez régóta elismert tény, az utóbbi évtizedben azonban előtérbe állította ennek fontosságát az elektronikus iratkezelés, elektronikus levéltári rendszer, ami azzal is jár, hogy a levéltári együttműködések jó része egységes vagy közös adatbázisok létrehozását, adatok megosztását is magában foglalja.

A hazai hatályos jogszabályok – pl. 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet, 34/2016. (XI. 30.) EMMI rendelet – a szakmai munkában használatos fogalmaknak csak szűk körét határozzák meg. A fogalomrendszer átfogó összeállítására legutóbb Ember Győző: Levéltári terminológiai lexikon c., 1982-ben megjelent munkájában került sor, így a szakma általában ma is ehhez igazodik. Az iratkezelés és a levéltári munka azóta sok tekintetben megújult, alapvetően új területek jelentek meg, másrészt a levéltárügy terén a nemzetközi szabványok létrehozása – melyek maguk is számtalan fogalmat és ezek meghatározását tartalmazzák – csak ezt követően kezdődött el.

A nemzetközi szabványok meghatározzák a nemzetközi szakirodalom és szakmai kommunikáció fogalomhasználatát is, így a nemzetközi szakirodalom megfelelő fordítása, illetve eredményeinknek az elfogadott szakmai nyelven történő közlése szempontjából is fontos a fogalmak megfelelő értelmezése a magyar terminológiában. A Nemzetközi Levéltári Tanács érvényes leírási szabványainak készült magyar fordítása, de az ebben szereplő fogalmak sem váltak még a magyar szakmai terminológia szerves részévé. Számos egyéb, a levéltári munkát érintő szabvány vagy szabványként elfogadott dokumentum (pl. OAIS, PAIMAS etc.) tartalmaz olyan fogalmakat, melyek egyes esetekben spontán módon már bekerültek a hazai szaknyelvbe (pl. SIP, AIP, DIP).

Átfogó új terminológiai szótár elkészítése természetesen meghaladja a bizottság lehetőségeit, de nem is cél a Levéltári terminológiai lexikon teljes körű kiváltása.

A feladat fontosságára tekintettel jelen összeállítás azt tűzte ki célul, hogy korlátozott számú kiemelten fontosnak minősülő fogalmat kiválasztva, ezek meghatározását adjuk egységes összeállításban. (Eredetileg kb. 100 fogalommal számoltunk, de az eredeti listát többszörösen szűkítve is közel 140 fogalom meghatározását tartalmazza a fogalomtár. Általában mellőztük azokat a fogalmakat, melyek meghatározását az hatályos Levéltári törvény /1995. évi LXVI. törvény/ tartalmazza.) Mivel a Levéltári Terminológia Lexikon és a különböző szabványok sok esetben ugyanazokra a fogalmakra, ha nem is ellentétes, de eltérő tartalmú meghatározásokat adnak, ahol szükséges volt, igyekeztünk utalni egy adott fogalom eltérő meghatározásaira, értelmezési lehetőségeire.

 

Fogalomtár

A–K

L–Zs