A Magyar Levéltárosok Egyesülete nyílt pályázati felhívása a Nyitott Levéltárak 2022 országos programsorozat keretében megvalósuló levéltári rendezvények támogatására

A pályázat célja:

A Nyitott Levéltárak programsorozatban résztvevő levéltárak egy rendezvényének támogatása. Elvárás, hogy a pályázott program illeszkedjen a Nyitott Levéltárak 2022., illetve 2023. évi tematikájához:

2022. évi Nyitott levéltárak tematika

Levéltárak jogbiztosító szerepe

Témák

Aranybulla és a levéltárak jogbiztosító szerepe

Analóg adathordozók archiválása (Video, audio, fotó)

Évfordulók

1222. Aranybulla 800. évfordulója

A céhrendszer és annak vége. (Az 1872. évi Ipartörvény 150 évfordulója)

1872-ben kolozsvári tudományegyetem megalapítása,

1922-ben a levéltárak a Belügyminisztérium alól átkerülnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter szakmai irányítása alá. Ennek megfelelően javasolt kiegészítő egyetemi témák: egyetemalapítások és szervezési folyamatok párhuzamai és eltérései; az egyetemi levéltárak kulturális tevékenysége

2023. évi Nyitott levéltárak tematika

Témák:

A 300 éves magyar levéltári rendszer: Múlt és jövő

Évfordulók

A megyei levéltárak létrehozásáról szóló törvény: 1723:73 tc. Megyeházák kötelező építése, többek között a megyei levéltárak elhelyezésére.

Archivum Regni, az Országos Levéltár előzményének megalapítása: 1723:45 tc.

Az 1848/49. évi szabadásharc és forradalom 175. évfordulója

Az egyesített Budapest létrehozásának 150 évfordulója

Az oktatásügy államosítása, átalakítása, a felsőoktatás finanszírozása (1773, 1948)

Humanizmus és reformáció (Verancsics Antal halála és Káldy György születése évford. 1573)

Kiegészítő egyetemtörténeti témák: állami és minisztériumi irányítás egyetemeink történetében; a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Egyetemek, Főiskolák Ügyosztálya iratai

A megvalósuló rendezvénynek nyilvánosnak, a nagyközönségnek szólónak kell lennie.

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása:

A Magyar Levéltárosok Egyesülete részére az NKA 208108/00112 azonosítószámú pályázattal erre a célra biztosított támogatási összeg.

A rendelkezésére álló keretösszeg: 3.000.000 Ft.

Pályázható maximális összeg: 300.000 (ÁFÁ-val) Ft/levéltár.

Pályázók köre:

A Ltv. 17. § (2) bek. c. pontja szerinti nyilvántartásba bejegyzett magyarországi levéltárak. Egy intézmény, egy programévben csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szept. 1. – 2023. júl. 31.

A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatok benyújtása a felhívás megjelenésétől kezdve folyamatos, 2023. május 30-ig, illetve a rendelkezésre álló keret kimerüléséig tart.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot elektronikus úton, egy PDF-ben az mle.titkarsag@gmail.com címre kell megküldeni. A beérkezett pályázatokat az MLE elnöke által felkért zsűri bírálja el.

A döntés várható időpontja: A beadástól számított 2 héten belül.

A finanszírozás módja: A pályázó részére saját forrás biztosítását és igazolását az Egyesület nem írja elő.

Nevezési díj: nincs.

Az elnyert összeg felhasználása:

Elszámolható költségek:

  • kizárólag csoportos étkeztetés (csak meleg főétkezés, illetve ásványvíz vásárlás)
  • előadói tiszteletdíj (megbízás vagy számlás kifizetés)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete nevére, címére (1139 Budapest, Teve utca 3-5. adószám: 19025001-1-41) kiállított eredeti számlát az MLE címére kell elküldeni, kiegyenlítését az Egyesület végzi, kizárólag átutalással.

A pályázati tartalmazza:

  • az intézmény Nyitott Levéltárakhoz kapcsolódó programját, meghívóját, amelyhez a támogatást kéri
  • a program/esemény szöveges bemutatását max. 1 oldal terjedelemben, a résztvevők várható számával

A nyertes intézmény további kötelezettségei:

A nyertes pályázó köteles

  • a Nyitott Levéltárak, az MLE, és az NKA logókat használni a meghívóban, programleírásban, sajtóanyagokban;
  • programjának végleges, pontos címét, idejét, tartalmát, sajtóanyagát a MLE részére előzetesen (minimum 1 héttel a megvalósítás előtt) meg kell küldenie, amit az MLE a Magyar Levéltári Portálon közzétesz.

A pályázati támogatással a nyertes intézménynek az alábbi módon kell elszámolnia:

  • A megvalósított program képes beszámolóját a megvalósítást követően 7 napon belül meg kell küldeni az MLE-nek, aki azt közzéteszi a Magyar Levéltári Portálon.
  • pénzügyi beszámoló a támogatási összeg felhasználásáról (az MLE nevére és címére kért eredeti számla csoportos étkeztetésről, illetve ásványvíz vásárlásáról)
  • a rendezvényen készült jelenléti ívet (név, lakcím, aláírás), sajtóanyag gyűjteményt

A pályázati beszámolás és pénzügyi elszámolás határideje: 2023. augusztus 15.

Budapest, 2022. szeptember 1.

Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöksége