Nyitott Levéltárak 2018-2019

A Magyar Levéltárosok Egyesülete által szervezett NYITOTT LEVÉLTÁRAK PROGRAMSOROZAT
célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti örökség egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag hasznosulásához, ismertebbé tegye a maradandó értékű iratok fel-használásának módjait, lehetőségeit, valamint a levéltári feladatok és munkavégzés mibenlétét. Szeretnénk elősegíteni az állampolgári tudatosságot, a kulturális szint emelkedését, valamint a jogérvényesítés készségének erősödését. Koncentrált, médiafigyelmet felkeltő programok segítségével, valamint központilag koordinált pr, reklám és marketing tevékenységgel kívánjuk növelni a levéltári szakma társadalmi elismertségét és érdekérvényesítő képességét. A programsorozat a levéltárak eddigi programstruktúrájára épül, ugyanakkor központi koordinációval kívánja elősegíteni az intézmények nagyobb látogatottságát és hatékonyabb médiajelenlétét.
Idei kiemelt rendezvényeink az alábbi tematika, illetve évfordulók köré szerveződnek:

Levéltár és kultúra

Az alábbi tematikák köré épülnek a programok:

Kulturális sokszínűség

Nemzetiségek kultúrája

Sportkultúra

Kulturális és szórakoztató helyszínek és intézmények: múzeumok, könyvtárak, színház, kabaré, mozgókép, mozi, vurstli, vidámpark népművelés, tánc, tánckultúra

Zene, komolyzene, népzene, pop- és rockkultúra

Évfordulók

1968-as események, Szent Korona éve

Nyitórendezvény - Levéltári Piknik

2018. június 8–9.

Budapest Főváros Levéltára

A Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára 2018. június 8–9-én – a nemzetközi levéltári naphoz kapcsolódóan – a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megrendezi a Levéltári Pikniket. A kétnapos rendezvényen a levéltárak szakmai bemutatkozása mellett a kultúra, zene, tánc is szerepet kap a programban.

A kétnapos rendezvényen az ország számos levéltára és közgyűjteménye képviselteti magát Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3–5.) udvarán, ahol a résztvevők bemutathatják az intézményükben folyó tevékenységeket (kiadványok, levéltár-pedagógiai, kézműves foglalkozások stb.).

A szakmai kínálatban többek között tárlatvezetés, levéltári séta, intézményi bemutatók, levéltár-pedagógiai foglalkozások is szerepelnek. A szervezők szeretnék, ha a családok is kilátogatnának, szétnéznének a levéltárban, ezért szombat délelőttől késő délutánig hangszerbemutató, zenés programok, állatsimogató, arcfestés végül táncház várják a gyerekeket és felnőtteket. Mindkét napot könnyűzenei koncert zárja.

Levéltárak Éjszakája

2015. június 24.

Országszerte

Múzeumok Éjszakája programsorozathoz kapcsolódóan

Levéltárak Éjszakáján országszerte gazdag programokkal várják a látogatókat a levéltárak. Ezen az estén megnyílnak a raktárak, az érdeklődők bepillanthatnak a levéltári munka titokzatos és izgalmas világába. A látogatók számára nyilvánvalóvá válik, hogy a levéltárak nem csupán a felnőttek részére tartogatnak meglepetéseket, de a legkisebbek számára is élmény a viaszpecsétek öntése, dobozvárak építése. Igazi családi programokkal hívunk és várunk minden érdeklődőt!

A Család és kultúra központi témához kapcsolódva a Magyar Nemzeti Levéltárban két időszaki kiállítás is nyílik;  “Egy arisztokrata család története – a Károlyiak öt évszázada” és “Családok a családokért” címmel. Raktársétáink is szorosan ehhez a témához kapcsolódnak.

Az MNL Országos Levéltára Bécsi kapu téri épületében 15–24 óra között fogadja a látogatókat. A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz több megyei levéltár is csatlakozik. Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapon (www.mnl.gov.hu) megjelenő programokat.

Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 2018

2017. július 10 – 12.

Pécs

Az Egyesület éves vándorgyűlése a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárával közös szervezésben kerül megrendezésre 2018. július (8) 9–11-én Pécsett Levéltár és kultúra – Levéltár és nyilvánosság témakörben.

A tudományos tanácskozással egybekötött háromnapos program témái:

1. nap: plenáris ülés: Levéltár és nyilvánosság: Információszabadság és adatvédelem aktuális kérdései

2. nap: szekcióülések a levéltár-pedagógiai, levéltár-informatikai, forráskiadási, felsőoktatás-történeti, állományvédelmi szekciókban

3.  nap: plenáris ülés: Levéltár és kultúra témakörben a kulturális sokszínűség, nemzetiségek története, levéltári forrásai kerülnek megvitatásra.

A vándorgyűlés első napján adják át a Dóka Klára díjakat.

Kulturális Örökség Napok a Magyar Nemzeti Levéltárban

2018. szeptember 15–16.

Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri palotája

 A rendezvényen megtekinthető a képes történelemkönyvnek is nevezhető Pecz Samu által tervezett neogótikus épület, amelyet Dudits Andor seccói és Róth Miksa ólomüvegablakai díszítenek. A megszokott programok mellett – kiadvány árusítás, gyermek foglalkozások, kézműves sarok – megnyílnak a levéltár raktárai is.

A rendezvény alatt a levéltár 10–18 óra között fogadja az érdeklődőket.

Ebben az évben új időszaki kiállítás nyílik: „Kik vagyunk? A magyarság és az együtt élő népek. Kapcsolódási pontok térben és időben” címmel.

Kutatók Éjszakája

2018. szeptember 29.

Országszerte

A levéltárak nem csupán a történelmi dokumentumok őrzőhelyei, hanem tudományos műhelyek is egyben, amelyek oroszlánrészt vállalnak nemzeti történelmünk megismerésében és megismertetésében. A Kutatók Éjszakáján a levéltárak országszerte tudományos, ismeretterjesztő, ugyanakkor szórakoztató programokat kínálnak a rendezvény keretében. A pontos helyszínekről és programokról az MNL www.mnl.gov.hu, és a többi csatlakozó levéltár www.archivportal.hu című honlapjain tájékozódhat.

Az Év Levéltára Díj átadása

2019. február

A díjazott intézményben

Hitvallásunk szerint a felbecsülhetetlen értékű forrásokat őrző levéltárak közösségformáló intézmények. Valódi szerepüket akkor töltik be, ha a felhalmozott ismereteket széles körben közkinccsé teszik formálva a múltunkról, s egyúttal jelenünkről és jövőnkről alkotott képünket. Immár hatodik alkalommal kerül átadásra az Év Levéltára Díj annak az intézménynek, amely 2018-ban kitűnik színvonalas szakmai munkájával, és nyitottságával meghatározó szereplője szűkebb pátriája kulturális életének.

Az Év Levéltári Kiadványai Díjak átadása

2019. március

Budapest Főváros Levéltára

Intézményeink évről évre több tucat kiadvánnyal gazdagítják a múltjuk iránt érdeklődők könyvtárát. Ezek a kiadványok nem csupán tartalmukban, hanem formájukat tekintve is igen magas színvonalúak. Ennek elismerésére alapította az Egyesület az Év Levéltári Kiadványai Díjat. A Díjjal azokat a kiadványokat és elektronikus tartalmakat jutalmazzuk, amelyek megkapják a könyvkiadói szakma képviselőinek elismerését.

A Nyitott Levéltárak programsorozat keretében a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és megyei tagintézményei, szaklevéltárak, felsőoktatási és egyházi levéltárak számos programja kerül megrendezésre.