Nyitott Levéltárak 2022-2023

Magyar Levéltárosok Egyesülete által szervezett Nyitott Levéltárak programsorozat célja, hogy hozzájáruljon a nemzeti örökség egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag hasznosulásához, ismertebbé tegye a maradandó értékű iratok felhasználásának módjait, lehetőségeit, valamint a levéltári feladatok és munkavégzés mibenlétét. A programok segítségével elősegítsük az állampolgári tudatosságot, a kulturális szint emelkedését, valamint a jogérvényesítés készségének erősödését. Koncentrált, médiafigyelmet felkeltő programok segítségével, valamint központilag koordinált pr, reklám és marketing tevékenységgel szeretnénk növelni a levéltári szakma társadalmi elismertségét és érdekérvényesítő képességét. A programsorozat a levéltárak eddigi programstruktúrájára épül, ugyanakkor központi koordinációval kívánja elősegíteni az intézmények nagyobb látogatottságát és hatékonyabb médiajelenlétét.

Idei kiemelt rendezvényeink az alábbi tematika, illetve évfordulók köré szerveződnek:

Aranybulla és a levéltárak jogbiztosító szerepe

Analóg adathordozók archiválása (Video, audio, foto)

Egyetemalapítások és szervezési folyamatok párhuzamai és eltérései

Egyetemi levéltárak kulturális tevékenysége.

Évfordulók

Aranybulla 800. évfordulója

A céhrendszer és annak vége. (Az 1872. évi Ipartörvény 150 évfordulója)

A kolozsvári tudományegyetem megalapítása

A levéltárak a Belügyminisztérium alól átkerülnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter szakmai irányítása alá

Kapcsolódó hírek, programok

Nyitórendezvény - Levéltári Piknik

2022. június 18.

Budapest Főváros Levéltára

A Magyar Levéltárosok Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára 2022. június 18-án – a nemzetközi levéltári naphoz kapcsolódóan – immár ötödik alkalommal rendezi meg a Levéltári Pikniket.

A rendezvényen az ország számos levéltára és közgyűjteménye képviselteti magát Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3–5.) udvarán, ahol a résztvevők bemutatják az intézményükben folyó tevékenységeket.

A nap folyamán tárlatvezetést („Bor – mindenkor!”), levéltári sétát, intézményi bemutatókat és gyerekfoglalkozásokat szervezünk. A piknik kiemelkedő szakmai programja a Budapest Időgép bemutatása lesz, valamint a Családfa-kutatási gyorstalpalóra is lehet jelentkezni. A családokat szombat délelőttől késő délutánig hangszerbemutatóval, zenés programokkal, egzotikus állatsimogatóval, arcfestéssel stb. várjuk. A napot könnyűzenei koncertek zárják.

Levéltárak Éjszakája

2022. június 25.

Országszerte

Múzeumok Éjszakája programsorozathoz kapcsolódóan

Levéltárak Éjszakáján országszerte gazdag programokkal várják a látogatókat a levéltárak. Ezen az estén megnyílnak a raktárak, az érdeklődők bepillanthatnak a levéltári munka titokzatos és izgalmas világába. A Múzeumok Éjszakája országos programsorozatban részt vevő levéltári intézmények könnyed nyáresti szórakozást kínálnak a nagyközönség számára.

Budapest Főváros Levéltára a „Bor mindenkor!” kiállítással kapcsolódik a szombati programhoz. 

A Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és több megyei levéltár is csatlakozik. Kérjük, kísérjék figyelemmel az MNL honlapján (www.mnl.gov.hu) megjelenő programokat, illetve és a többi csatlakozó levéltár esetében www.archivportal.hu honlapján tájékozódhat.

Városi séták

2022. II. fele

MNL Országos Levéltára

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu téri épületének elhelyezkedését, az őrzött iratanyag nagyságát és sokszínűségét, a városi séták népszerűségét használva a levéltár 2022-es év második felétől tíz alkalommal a Budai Várban a levéltár közel 100 éves múltjára visszatekintve iratbemutatással és kamarakiállításokkal egybekötött tematikus városi felfedező sétát kíván meghirdetni. A program alatt a látogatók megtekinthetik a Pecz Samu által tervezett levéltári palotát, az építési terveit, továbbá a palotát díszítő Dudits Andor magyar képes történelemkönyvet idéző szekkóit és Róth Miksa, a történelmi Magyarország jelentősebb városainak címereit ábrázoló ólomüvegablakait és terveit. A program során a tematikus vári sétához kapcsolódó levéltári iratbemutatót és kiállítási tárlatvezetést is tartunk, melyeken a látogatók közelebbről szemlélhetik a levéltárban őrzött iratokat.

Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 2022

2022. július 11 – 13.

Székesfehérvár

Az Egyesület éves vándorgyűlése a Székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézettel közös szervezésben kerül

megrendezésre 2022. július (10) 11–13-án Székesfehérváron.

A tudományos tanácskozással egybekötött háromnapos program témái:

     1. nap: plenáris ülés: Krízishelyzetek és regeneráció, Aranybulla és Székesfehérvár a középkorban

     2. nap: szekcióülések a levéltár-pedagógiai, levéltárinformatikai, forráskiadási, felsőoktatás-történeti, állományvédelmi szekciókban

A vándorgyűlés első napján adják át a Dóka Klára, valamint az Osváth Lajos-díjakat.

Aranybullák a középkori Magyarországon és Európában

2022. július 11 – 13.

MNL Országos Levéltára

Konferencia a Magyar Levéltárosok Egyesülete éves vándorgyűléséhez kapcsolódva

Kutatók Éjszakája (2022. szeptember vége.)

A magyarországi levéltárak rendezvényei között az utóbbi években állandó programmá váltak azok, amelyek a Kutatók Éjszakájához kapcsolódnak. A levéltári szellemi műhelyek, az intézményekben kutató profi és „amatőr” kutatók szellemi teljesítményének megjelenítése fontos hozzájárulás a kulturális értékek gyarapodásához és szélesebb körű hasznosulásához. Az országos programsorozatban részt vevő levéltári intézmények programjai elsősorban a levéltárak szolgáltató tevékenységét, a levéltári anyagot, az intézményeket és a benne folyó munkát kívánják megismertetni. Alkalmasak lesznek a szakmai értékek felmutatására, a levéltári anyag és a levéltári munka bemutatására, népszerűsítésére. A pontos helyszínekről és programokról az MNL www.mnl.gov.hu, és a többi csatlakozó levéltár www.archivportal.hu honlapjain tájékozódhat.

Levéltárak Őszi Fesztiválja

2022. szeptember 1 – december 30.

A központi rendezvények közös célja, hogy a választott, széles társadalmi érdeklődésre számot tartó tematikák kiválasztásával, olyan programokkal lépjenek az érdeklődők elé, melyek alkalmasak a levéltárak feltáró, kultúrateremtő, tudományos teljesítményének bemutatására, illetve e tevékenység népszerűsítésére. Továbbá hozzájárulnak olyan társadalmi kérdések megvitatásához, amelyek fontos szerepet játszanak a demokratikus jogállam zavartalan működésében, az állampolgári tudatosságban.

Az Év Levéltára Díj átadása

2023 március

A díjazott intézményben

A levéltárak társadalmi nyilvánosságban elfoglalt szerepe az utóbbi évtizedekben gyökeresen megváltozott – a korábban rejtőzködő intézmények megnyitották kapuikat a látogatók előtt, szerves részévé válnak a helyi közösségeknek és felhalmozott ismereteiket minél széles körben igyekeznek közkinccsé tenni. Immár 11. alkalommal fogja átadni az Egyesület az Év Levéltára kitüntető címet annak az intézménynek, amely 2022-ben színvonalas szakmai munkájával és nyitottságával meghatározó szereplője szűkebb pátriája kulturális életének. Ebben az évben a települési önkormányzatok levéltárai, a köztestületek és közalapítványok levéltárai, a felsőoktatási levéltárak, az egyházi levéltárak, valamint a nyilvános magánlevéltárak, továbbá a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár pályázhatnak.

Az Év Levéltári Kiadványa és Kiállítása Díjak átadása

2023. április vége

Budapest Főváros Levéltára

Intézményeink évről évre több tucat kiadvánnyal gazdagítják a múltjuk iránt érdeklődők könyvtárát. A megjelenő munkák nem csupán tartalmukban, hanem formájukat tekintve is igen magas színvonalúak. A nyomtatásban megjelenő művek az utóbbi években kiegészültek elektronikus kiadványokkal is.  A kiemelkedő kiadói tevékenység elismerésére alapítottuk az Év Levéltári Kiadványa és Kiállítás Díjakat, amellyel az adott év legszínvonalasabb kiadványait és elektronikus tartalmait jutalmazzuk.

A Nyitott Levéltárak programsorozat keretében a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és megyei tagintézményei, a városi levéltárak, a szaklevéltárak, felsőoktatási és egyházi levéltárak számos programja kerül megrendezésre.

A Magyar Levéltárosok Egyesületének vándorgyűlése 2023.

2023 július 24–26.

Lakitelek

Helyszín: Hungarikum Liget, 6065 Lakitelek, Szentkirályi út 5.

Időpont: 2023. július (23) 24 – 26. (vasárnap) hétfő – szerda

A tudományos tanácskozással egybekötött háromnapos program témái:

     1. nap: plenáris ülés: 300 éves a magyar levéltári rendszer.

     2. nap: szekcióülések a nemzetközi, forrásközlő, informatikai állományvédelmi, gazdasági és oktatás- és tudománytörténeti  szekciókban.

A vándorgyűlés első napján adják át a Dóka Klára, valamint az Osváth Lajos-díjakat.

Logók letöltése