Díjazottak

Pauler Gyula-díj

A Pauler Gyula-díj azoknak a levéltárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő. Az 1991-ben alapított díjat évente, augusztus 20-án, négy személy kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Jutalomösszege 200 000 Ft/fő. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az érem Szöllőssy Enikő szobrászművész alkotása, egyoldalas, Pauler Gyula domború arcképét ábrázolja, és PAULER GYULA-DÍJ felirattal van ellátva. A kitüntetést első ízben 1992. augusztus 20-án adták át.

(A díjazottak neve mellett a díj átadásának időpontjában betöltött pozíciójuk látható. 2013-tól kezdődően évente csak egy, 2019-től évente két – 1 hazai, 1 határontúli – díjat osztanak ki.)

1992

Dóka Klára, a Magyar Országos Levéltár osztályvezető-helyettese
Szijj Jolán, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Levéltárának igazgatója

1993

Borosy András, a Pest Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa
Madarász Lajos, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója

1994

Böőr László, a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztályának igazgatója
Szili Ferenc, a Somogy Megyei Levéltár igazgatója

1995

Dunai Józsefné, Csongrád Megyei Levéltár igazgató-helyettese

1996

Beke Margit, a Váci Egyházmegyei Könyvtár és Levéltár igazgatója
Balogh István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója

1997

Blazovich László, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója

1998

Alföldi Vilma, a Magyar Levéltárosok Egyesületének volt titkára, az Egészségügyi Minisztérium osztályvezetője
Koroknai Ákos, a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese

1999

Hőgye István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Sátoraljaújhelyi Fióklevéltárának igazgatója
Körmendy Lajos, a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese

2000

Turbuly Éva, a Győr-Moson-Sopron Megyei Soproni Levéltára igazgatója
Molnár József, a NemzetiKulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Osztályának vezetője

2001

Egey Tibor, a Pest Megyei Levéltár igazgatója
Tirnitz József, Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárának nyugalmazott főlevéltárosa

2002

Nyulásziné Straub Éva, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője
Bán Péter, a Heves Megyei Levéltár igazgatója
Pál Antal Sándor, a Maros Megyei Levéltár nyugalmazott levéltárosa
Soós László, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője

2003

Bariska István, a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának igazgatója
Szita László, a Baranya Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója
Szögi László, az ELTE Egyetemi Könyvtárának főigazgatója, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke
Tilcsik György, a Vas Megyei Levéltár igazgatója, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának alelnöke

2004

Á. Varga László, a Budapest Főváros Levéltár főigazgatója, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának elnöke
Novák Veronika, a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára igazgatója, a Szlovák Levéltárosok Egyesületének elnöke
Szegőfi Anna, a Budapest Főváros Levéltárának főlevéltárosa
Zádorné Zsoldos Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár igazgatója

2005

Érszegi Géza, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője
Erdmann Gyula, a Békés Megyei Levéltár igazgatója
Horváth Erzsébet, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levélárának igazgatója
Sipos Antal Gézáné, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője

2006

Kisasszondy Éva, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője
Nagy Ferenc, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatója
Takács Edit, a Budapest Főváros Levéltár főosztályvezető-helyettese, a Magyar Levéltárosok Egyesületének titkára
Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója, a Vajdasági Levéltárosok Egyesületének elnöke

2007

Szabó Attila, a Bács-Kiskun-Megyei Levéltár igazgatója
Csombor Erzsébet, a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár igazgatója
Trostovszky Gabriella, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője

2008

Apró Erzsébet, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgató-helyettese
Kutassy Ilona, a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi osztályának igazgatója
Radics Kálmán, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója
Ress Imre, a MTA Történeti Intézetének főmunkatársa

2009

Borsodi Csaba, az ELTE BTK Történeti Segédtudományi Tanszék tanszékvezetője
Breinich Gábor, a Budapest Főváros Levéltár főigazgató-helyettese
Horváth Ferenc, a Váci Városi Levéltár igazgatója
Kapiller Imre, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosa

2010

Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója
Fazekas István, a Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltség levéltári delegátusa
Petrikné Vámos Ida, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főosztályvezetője
Rácz György, a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője

2011

Horváth J. András, a Budapest Főváros Levéltár főlevéltárosa, a Levéltári Szemle főszerkesztője
Hudi József, a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója
Lakos János, a Magyar Országos Levéltár c. főigazgatója, vezető szakfelügyelő
Sipos Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerületi Levéltár (Kolozsvár) levéltárosa

2012

Bana József igazgató, Győr Megyei Jogú Város Levéltára
Lakatos Andor igazgató, Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár,
Künstler Ferenc nyugalmazott vezető főtanácsos, közigazgatási főtanácsadó
Sipos András főosztályvezető, Budapest Főváros Levéltára

2013

Szabadi István igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltár

2014

Géczi Lajos főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára

2015

Dominkovits Péter igazgató, a Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára

2016

Kujbusné Dr. Mecsei Éva igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

2017

Koltai András levéltáros, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára

2018

Tyekvicska Árpád levéltáros, osztályvezető, Ferenczy Múzeumi Centrum

2019

Bernád Rita Magdolna főlevéltáros, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Levéltára
Hermann István főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára

2020

Zsidi Vilmos levéltárvezető, Budapest Corvinus Egyetem Levéltára 

2021

Haraszti Viktor főigazgatóhelyettes, Budapest Főváros Levéltára

2022

Balogh Béla nyugalmazott főlevéltáros, Románia Nemzeti Levéltára Máramaros Megyei Igazgatósága

2023

Mózessy Gergely igazgató, Székesfehérvári Egyházmegyei Levéltár

Szabó Ervin Emlékérem

A díjat 1972-ben alapították a könyvtáros, 1977-től pedig a könyvtáros és a levéltáros szakmában kiemelkedő munkát végzők számára. 1991-ben díjjá alakult majd megszűnt, és helyette létrehozták a Szinnyei József-díjat a könyvtárosok, a Pauler Gyula-díjat pedig a levéltárosok számára.

(A díjazottak neve mellett a díj átadásának időpontjában betöltött pozíciójuk lett feltüntetve!)

1977

Nagy István, a Magyar Országos Levéltár osztályvezető-helyettese
Román János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár igazgatója

1978

Gáspár Ferenc, a Budapest Főváros Levéltár főigazgató-helyettese
Kiss Mária, a Vas Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
Schneider Miklós, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója

1979

Szabó Ferenc, a Békés Megyei Levéltár igazgatója

1980

Ságvári Ágnes, a Budapest Főváros Levéltár főigazgatója

1981

Farkas Gábor, a Fejér Megyei Levéltár igazgatója

1982

Varga János, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója

1983

Kovács Béla, a Heves Megyei Levéltár igazgatója
Buzási János, a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese

1984

Gazdag István, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója
Simonffy Emil, a Zala Megyei Levéltár igazgatója

1985

Bélai Vilmos, a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa

1986

Pap Gáborné, a Magyar Országos Levéltár osztályvezetője

1987

Iványosi-Szabó Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Levéltár igazgatója

1988

Szűcs László, a Párttörténeti Intézet Archívumának vezetője

1989

Bencze Gézáné Nagy Eszter, a Budapest Főváros Levéltár főigazgató-helyettese
Gyarmati Zsigmond, a Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár igazgatója

1990

Szekeres József, a Budapest Főváros Levéltár főmunkatársa
Szita László, a Baranya Megyei Levéltár igazgatója

1991

Gecsényi Lajos, a Művelődési Minisztérium Bécsi Magyar Kirendeltségének vezetője
Soós Imre, a Heves Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója

Magyar Érdemrend lovagkereszt

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Érdemrendnek az osztálya. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett személy jogosult magát a megfelelő állami kitüntetés tulajdonosának nevezni. A Magyar Érdemrend lovagkeresztjéből évenként legfeljebb kettőszáznyolcvan adományozható. Kiváltság az adományozással nem jár.

(A díjazottak neve mellett a díj átadásának időpontjában betöltött pozíciójuk lett feltüntetve!)

2004

Baczoni Gábor Miklós, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára titkárságvezetője
dr. Szili Ferenc, a történettudomány doktora, a Somogy Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója

2005

Petrik Jánosné, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főosztályvezetője
Mandur Ferencné, a Magyar Országos Levéltár gazdasági igazgatója

2008

B. Turán Róbert, a Zsidó Múzeum és Levéltár igazgatója

2011

Dr. Biernacki Karol, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója

2012

Kujbusné dr. Mecsei Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár igazgatónője

2013

dr. Hegedűs András, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója

 2014

Mózessy Gergely, a Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója, püspöki levéltáros

2015

Fazekas  István, a Magyar Országos Levéltár  Bécsi Magyar Levéltári Kirendeltségének volt főlevéltárosa, az ELTE BTK Történeti Intézetének egyetemi docense

2016

Gyarmati György, történész, az MTA doktora, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója,  a Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet Modern Történeti Tanszékének egyetemi tanára

2019

Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár általános főigazgató-helyettese

2024

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója

Csurgai Horváth József, a Székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója

Erdész Ádám, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója

Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, címzetes egyetemi tanár

Horváth Ferenc, Vác Város Levéltárának igazgatója

Ress Imre, a Magyar Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa

Magyar Érdemrend tisztikereszt

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend egyik fokozata. 2011-ig a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje néven adományozták. Az érdemrend a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató személynek adható.

(A díjazottak neve mellett a díj átadásának időpontjában betöltött pozíciójuk lett feltüntetve!)

2003

Dr. Gecsényi Lajos,  a Magyar Országos Levéltár főigazgatója

2013

prof. dr. Blazovich László az MTA doktora, a Csongrád Megyei Levéltár ny. igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK Európai Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára 
Dr. Kiss András a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója

2014

Kapronczay Károly, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója

2019

Dr. Zinner Tibor történész, a VERITAS Történetkutató Intézet nyugalmazott levéltárvezetője részére

2024

Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója 

Széchényi Ferenc-díj

A Széchényi Ferenc-díj a közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható állami kitüntetés, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat.

Az 1999-ben alapított díjat évente, augusztus 20-án, hat személy kaphatja. A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és érmet kap. Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 70, vastagsága 5 mm. Az érem Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész alkotása. Előlapján középen a Széchényi Ferenc portréja, a köriratban “SZÉCHÉNYI FERENC-DÍJ” felirat szerepel. A hátlapon köriratban “KÖZGYŰJTEMÉNY SZOLGÁLATÁÉRT” felirat szerepel. A díj 2012-ben megszűnt.

(A díjazottak neve mellett a díj átadásának időpontjában betöltött pozíciójuk lett feltüntetve!)

2000

Varga János a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója
Lakos János a Magyar Országos Levéltár c. főigazgatója, vezető szakfelügyelő

2001

Albrechtné Kunszeri Gabriella a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője

2002

Balogh István a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levélár nyugalmazott igazgatója
Gecsényi Lajos a Magyar Országos Levéltár főigazgatója
Kovács Béla a Heves Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója

2003

Dóka Klára a Magyar Országos Levéltár főlevéltárosa
G. Vass István a Magyar Országos Levéltár c. főigazgatója, főosztályvezetője

2004

Blazovich László a Csongrád Megyei Levéltár igazgatója
Molnár József a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Levéltári Osztályának vezetője

2005

Kiss Mária a Szombathelyi Püspöki és Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalani Levéltár levéltárosa
Szűcs László a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főosztályvezetője

2006

Böőr László a Pest Megyei Levéltár Nagykőrösi Osztályának igazgatója
Madarász Lajos a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója

2007

Nyulásziné Straub Éva a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője
Bán Péter a Heves Megyei Levéltár igazgatója

2008

Á. Varga László Budapest Főváros Levéltára főigazgatója, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának elnöke
Szögi László az ELTE Egyetemi Könyvtárának főigazgatója, az Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke

2009

Körmendy Lajos a Magyar Országos Levéltár főosztályvezetője
Borosy András a Pest Megyei Levéltár nyugalmazott főlevéltárosa
Novák Veronika a Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára igazgatója

2010

Pál-Antal Sándor a Román Nemzeti Levéltár Maros Megyei Hivatala nyugalmazott levéltárosa
Tilcsik György a Vas Megyei Levéltár igazgatója, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsának alelnöke

2011

Csombor Erzsébet a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár igazgatója
Fodor István, a Zentai Történelmi Levéltár igazgatója

2012

Radics Kálmán a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatója
Kiss András a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója

Dóka Klára-díj

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2013-ban új kitüntetési rendszert hozott létre, amely magába foglalja az addigi Levéltárért díjat, illetőleg annak funkcióját is. Ezzel olyan szakmai díjat alapított, amely egy elismert, nagy tekintélyű levéltárosról kapja a nevét, és három fokozattal rendelkezik. 2018-tól a III. fokozatban lehetőség nyílt az addigi 1 (egy) helyett 2 (két) díj kiosztására. 2022-ben az MLE választmánya úgy döntött, hogy ismét változtatott a Dóka Klára-díj rendszerén. Ennek legfőbb oka, hogy a fiatal levéltárosok is elismerési lehetőséghez jussanak. Így évente összesen 7 (hét) fő díjazása lehetséges.

A Dóka Klára-díj három fokozata:

  1. A szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább 10 éves, levéltárban eltöltött munkaviszonnyal rendelkező, (fő)levéltáros munkakörben dolgozóknak, (évente 3 fő)
  2. A középfokú végzettséggel legalább 10 éves, levéltárban eltöltött munkaviszonnyal rendelkező, levéltári szakmai területen dolgozók (levéltári asszisztensek, kezelők), illetőleg a levéltárakban dolgozó nem levéltáros munkatársaknak (könyvtárosok, informatikusok, restaurátorok, valamint gazdasági, ügyviteli, illetőleg üzemfenntartási stb. munkát végzők), (évente 3 fő)
  3.  A magyarországi levéltárakban legalább 5 éves, levéltárban eltöltött munkaviszonnyal rendelkező és a tárgyévben legfeljebb a 35. életévét betöltő (fő)levéltáros munkakörben dolgozónak, (évente 1 fő)
    A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára-díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltárügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek.
 

Az elismerések átadására az MLE éves vándorgyűlésen kerül sor. A díjazottakra javaslatot tehetnek az intézmények vezetői, a levéltárak kollektívái, illetve az egyesület bármely tagja.

2023

I. fokozat

Ruzsa Éva (MNL Tolna Vármegyei Levéltára), főlevéltáros, igazgató-helyettes
Hunyadyné Fabó Beáta (Budapest Főváros Levéltára)
Kiss József Mihály (Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár), igazgató

II. fokozat

Pongrácz Erzsébet (MNL Országos Levéltára), kezelő
Pákozdi Éva Szilvia (MNL Veszprém Vármegyei Levéltára), főkönyvtáros és kutatószolgálat vezető
Takács Gábor (MNL Békés Vármegyei Levéltára), levéltáros asszisztens

III. fokozat

Kántás Balázs (Magyar Nemzeti Levéltár) főlevéltáros

2022

I.
Dr. Dénesi Tamás (Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) igazgató
Dr. Héjja Julianna Erika (Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára) főlevéltáros
Dr. Kovács Melinda (Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára) főlevéltáros

II. fokozat
Bedőné Takács Veronika (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára) levéltáros asszisztens
Egervölgyi Éva (Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára) igazgatási szakalkalmazott
Kiss Jánosné (Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára) levéltári kezelő

III. fokozat
Mátyás Zoltán (Budapest Főváros Levéltára) főlevéltáros

2021

I.
dr. Kiss Márton (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára), főlevéltáros
Nagy Imre Gábor (Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, igazgató-helyettes)

II.
Bencsik Judit (Budapest Főváros Levéltára, levéltári kezelő)
Szabados Ildikó (Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, levéltáros asszisztens)

III.
Molnár Györgyi (Magyar Nemzeti Levéltár, osztályvezető)
Tóbi Klára (Budapest Főváros Levéltára, főrestaurátor)

2020

I.
Kovács Eleonóra (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, főlevéltáros)
Vajk Ádám (Győri Egyházmegyei Levéltár, igazgató)

II.
Beregszászi Balázs (MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Fióklevéltára, levéltáros asszisztense)
Elekesné Bíró Bernadett (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, levéltáros asszisztense)

III.
Farkas Ágnes Ilona (Budapest Főváros Levéltára, gazdasági szakalkalmazottja)
Szántai Ferenc (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, villanyszerelő)

2019

I.
Hidvégi Violetta (Budapest Főváros Levéltára, főlevéltáros)
Dominkovitsné Szakács Anita (Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár Soproni Levéltára, főlevéltáros)

II.
Pollák Marianna (Egyházmegyei Levéltár- Győr, segédlevéltáros)
Mudri Andor (Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára, levéltári kezelője)

III.
Kovács Sándorné Kemény Erika (Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, gazdasági ügyintézője)
Andrásiné Fodor Rózsa (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára igazgatási ügyintézője)

2018

I.
Galambos Sándor, dr.(MNL SZSZBL, főlevéltáros, főtanácsos)
Szemerey Tamásné, dr. (Soproni Egyetem Levéltára, ny. levéltárvezető, egyetemi főtanácsos)

II.
Varga Sándorné (MNL HBML, Hajdúböszörményi Fióklevéltár, segédlevéltáros)
Varga Zsolt (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, segédlevéltáros)

III.
Makula Lászlóné (MNL JNSZML, levéltári restaurátor)
Hrakovszky Edgárné, Kovács Erzsébet (MNL BaML, ny. ügyviteli alkalmazott)

2017

I.
Kellner Judit(Budapest Főváros Levéltár, főlevéltáros)
Dr. Cseh Géza (Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára, főlevéltáros)

II.
Gurzó Klára (Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, segédlevéltáros)
Nagy Józsefné Ivanics Erzsébet (Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, segédlevéltáros)

III.
Németh József (Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, levéltári rendszerszervező)

2016

I.
Cserna Anna (MNL Tolna Megyei Levéltára)
Petrikné Vámos Ida (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)

II.
Benczik Gyula (MNL Vas Megyei Levéltára)
Ondrikné Szászi Éva (Semmelweis Egyetem Levéltára)

III.
Gáty István (MNL Veszprém Megyei Levéltára)

2015

I.
Csombor Erzsébet (igazgató, MNL Komárom-Esztergom megyei Levéltára)
Kutassy Ilona (Kárpátaljai állami Levéltár)

II.
Barna Melinda (MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára)
Tatai Zsuzsanna (MNL Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára)

III.
P. Holl Adrienn (Budapest Főváros Levéltára)

2014

I.
Dr Bősze Sándor (főlevéltáros, igazgató MNL Somogy Megyei Levéltára)
Dr. Molnár László (főlevéltáros, igazgató, Semmelweis Egyetem Levéltára)

II.
Lengyel Katalin (segédlevéltáros, MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)
Polán Miklósné (levéltári kezelő, MNL Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára)

III.
Nyitrainé Sipos Márta (pénzügyi főelőadó, Magyar Nemzeti Levéltár)

2016

I.
Szikszai Mihály (MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára)
Péterné Fehér Mária (MNL Bács-Kiskun Megyei Levéltára)

II.
Sarnyai Béláné (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)
Laczovics Erika (Hadtörténelmi Levéltár)

III.
Hetényi Tiborné (MNL Vas Megyei Levéltára

Osváth Lajos-díj

Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben díjat alapított, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. A díjjal járó elismerések anyagi fedezetét az MLE-vel kötött megállapodás keretében az Osváth-család leszármazottjai biztosítják.

Az Osváth Lajos-díj két tagozatból áll:

  1. Osváth Lajos díj az egyesületi munkáért.
  2. Osváth Lajos díj a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi kutatásokért.

 Az Osváth Lajos díj odaítélésére tagozatonként évente váltakozva kerül sor, azaz egy-egy tagozat díjának odaítélése kétévente történik.

2021
Dr. Takács Edit, az MLE titkáraként végzett egyesületi munkájáért

2022
Dr. Szálkai Tamás (főlevéltáros, MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára), levéltári forrásfeltáráson alapuló tudományos műért