Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát a 2003. évi III. törvény hozta létre a Történeti Hivatal jogutódjaként. Az intézmény a Levéltári törvényben nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve önálló, teljes gazdálkodási jogkörű költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím. Működését az Országgyűlés elnöke felügyeli.

A levéltár alapvető feladatai

a.) Az iratokban szereplő személyek információs kárpótlása, vagyis az állampolgári betekintés biztosítása. Bárki megismerheti és másolatban megkaphatja a személyesen rá – illetve a törvényben maghatározott felmenőire – vonatkozó iratokat, iratrészeket.

b.) Az iratanyagban való kutatás lehetőségének biztosítása, amelyet kollektív információs kárpótlásnak nevezhetünk, mivel ez alapján születnek és látnak napvilágot a közelmúlt feltárását, bemutatását szolgáló – különböző műfajú – történeti munkák. 

c.) Az iratok olyan levéltártudományi szempontú kezelése, rendezése illetve feldolgozása, amely az előbbi két pontban említett feladatok végzését szolgálja, továbbá a levéltárunkban és az egyéb kutatóhelyeken fellelhető állambiztonsági vonatkozású iratanyag feltárása, publikálása, részvétel az 1944–1990 közötti hatalmi intézményrendszer szervezetét, működését vizsgáló legújabb kori történettudományi és politikatudományi kutatásokban.

d.) Közreműködés a levéltári források oktatási és közművelődési célú felhasználásában.

A Történeti Levéltár őrzi és kezeli az 1944. december 21. és 1990. február 14. között államvédelmi/állambiztonsági tevékenységet végzett magyar hatóságok működésével összefüggésben keletkezett iratokat. A levéltár iratainak mennyisége 2012 végén közel 4000 iratfolyóméter volt. Ennek kétharmadát különböző típusú dossziék, fennmaradó részét pedig a volt állambiztonsági szervek működési iratai, valamint a szervek által készített és használt gyűjtemények, háttéranyagok tették ki. Adathordozóját tekintve a levéltár javarészt papír alapú dokumentumokat őriz, de nagy mennyiségben került kezelésünkbe a vizsgálati valamint operatív dossziékról, illetve a Napi Operatív Információs Jelentésekről (NOIJ) készült egykorú biztonsági mikrofilm-másolat is.

A Történeti Levéltár a törvényi előírások értelmében biztosítja az állampolgárok számára az információs önrendelkezési jog gyakorlását, vagyis a volt állambiztonsági szervek által készített és kezelt iratokban megismerhetik mindazon adatokat, amelyek rájuk vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatba hozhatók. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára működését szabályozó 2003. évi III. törvény alapvetően kétféle kutatási lehetőséget biztosít az érdeklődők számára. Az egyik lehetőség a tudományos kutatás, a másik pedig az úgynevezett magánkutatás. Erről – és minden más, levéltárat érintő témáról – a honlapunkon www.abtl.hu részletesen tájékozódhat az érdeklődő.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Cím: 1067 Budapest Eötvös u. 7.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.:367

Telefon:

Központ: +36 1 478 6020

Ügyfélszolgálat: +36 1 478 6026

Ügyfél- és Kutatószolgálat: +36 1 478 6025

Kutatóterem:+36 (1) 478 6022

Titkárság: +36 (1) 478 6030

Fax: +36 (1) 478 6036, +36 (1) 478 6037

E-mail: info@abtl.hu

Honlap: www.abtl.hu

 

Nyitva tartás

Ügyfélszolgálat:

Hétfő, szerda, csütörtök: 9–12, 13–16

Kedd: 10–12, 13–18

Péntek: 9–12

Kutatóterem:

Hétfő, szerda: 9–16

Kedd, csütörtök: 10–18

Péntek: zárva