Az egyesületről

Elérhetőségek

Székhely:
1139 Budapest, Teve u. 3–5.  

Levelezési cím:
1554 Budapest Pf. 41.

E-mail:
mle.titkarsag@gmail.com

Titkár: 

Farkasová Andrea igazgatóhelyettes, főlevéltáros

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára

1097 Budapest, Vágóhíd utca 7.

mobil: +36 30 816 3933

Az egyesület közérdekű adatai

Hivatalos név és rövidítés:
Magyar Levéltárosok Egyesülete (MLE)

Hivatalos név angol nyelven:
Association of Hungarian Archivists

Hivatalos név német nyelven:
Verband Ungarischer Archivarinnen und Archivare

Székhely:
1139 Budapest, Teve u. 3–5.

Postacím:
1554 Budapest, Pf. 41.

Számlaszám:
11705008-20106720-00000000 (OTP)

Adószám:
19025001-1-41

Bírósági bejegyzés:
Pk. 61.412 (1990.02.13.) Fővárosi Bíróság

Bírósági nyilvántatási szám:
1252.

Az egyesület célja:

 • A magyar levéltárügy társadalmi megbecsülésének előmozdítása, maradandó értékű iratot
  létrehozó és őrző egyéb intézmények munkatársainak összefogása a levéltári anyag őrzése és
  társadalmi hasznosítása érdekében;
 • A magyar levéltárosok szakmai tájékozottságának előmozdítása, hivatástudatának támogatása,
  öntevékenységének növelése;
 • A magyar levéltárosok társadalmi, szakmai és anyagi megbecsülésének előmozdítása.

Az egyesület feladatai:

 • Közreműködik a levéltárügy széleskörű népszerűsítésében: saját kezdeményezésére, illetve állami, társadalmi szervek felkérésére véleményt nyilvánít a levéltárügyet érintő kérdésekben;
 • Szóban és írásban rendszeresen tájékoztatja a tagságot az egyesület tevékenységéről;
 • Előmozdítja a levéltárakat és levéltárosokat érintő szakmai, illetve egyéb információk cseréjét;
 • Az egyesületben végzett munka alapján kitüntetési javaslatot tesz, illetve más szerv felkérésére ilyen ügyekben véleményt nyilvánít;
 • Kapcsolatot tart bel- és külföldi szakmai intézményekkel, társulatokkal, más országok levéltáros szervezeteivel és levéltárosaival;


           (részlet az MLE Alapszabályából)

Szekciók

Egyesületi dokumentumok

MLE Alapszabály

Jelentkezési lap

Adatkezelési tájékoztató

Az MLE Választmányának Ügyrendje

MLE Választási szabályzat

Közhasznúsági jelentések

Közhasznúsági jelentés 2010

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2012

Közhasznúsági jelentés 2013

Közhasznúsági jelentés 2014

Közhasznúsági jelentés 2015

Közhasznúsági jelentés 2016

Közhasznúsági jelentés 2017

Közhasznúsági jelentés 2018

Közhasznúsági jelentés 2019

Közhasznúsági jelentés 2020

Választmány (határozatok, ülések)

Tagok

Elnökség:

 • Elnök: Kenyeres István (Budapest Főváros Levéltára)
 • Alelnökök: Tilcsik György ny. levéltárigazgató és Vajk Ádám (Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára, Pápa)

Választmányi tagok:

 • Cseh Gergő Bendegúz (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)
 • Czetz Balázs (Magyar Nemzeti Levéltár)
 • Farkasová Andrea (MNL Pest Megyei Levéltára)
 • Haász Réka Judit (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára)
 • Hermann István (Budapest Főváros Levéltára)
 • Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtár és Levéltár)
 • Kovács Eleonóra (Magyar Nemzeti Levéltár)
 • Lengvári István (PTE Egyetemi Levéltár)
 • Mátyás Zoltán (Budapest Főváros Levéltára)
 • P. Holl Adrien (Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár)
 • Polgár Tamás (MNL Somogy Megyei Levéltára)
 • Zsidi Vilmos (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára)

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság:

 • Csurgai Horváth József (Székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet)
 • Hetényi Tiborné (nyugalmazott gazdasági igazgató)
 • Rácz Attila (Budapest Főváros Levéltára)

Közgyűlések

2016-ban két ízben került sor közgyűlésre:

MLE 1/2016. (05. 18.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az MLE 2015. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

MLE 2/2016. (05. 18.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az MLE Választási szabályzatát.

MLE 1/2017. (05. 11.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az MLE 2016. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

MLE 2/2017. (05. 11.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja, hogy az Egyesületi tagdíj mértéke 2018. január 1-jétől 4 000 Ft/fő/év, amelyből 50 % kedvezményt kapnak a diákigazolvánnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatók, a nyugdíjasok, valamint a GYES-en, GYED-en lévők. Az ő tagdíjuk tehát 2 000 Ft/fő/év.

MLE 1/2018. (05.18.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az MLE 2017. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

MLE 2/2018. (05.18.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a kiküldött javaslatnak megfelelően az egyesületi Alapszabály módosítását. 

MLE 1/2019. (05.28.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az MLE 2017. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

MLE 2/2019. (05.28.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a kiküldött javaslatnak megfelelően az egyesületi Alapszabály módosítását. 

MLE 3/2019. (05.28.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a kiküldött javaslatnak megfelelően az MLE 2019. évi munkatervét és pénzügyi tervét.

MLE 4/2019. (05.28.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a kiküldött javaslatnak megfelelően a testületi (intézményi) tagdíj mértékét.

MLE 1/2020. (07.24.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja az MLE 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

MLE 2/2020. (07.24.) sz. Közgyűlési határozat:

A közgyűlés elfogadja a kiküldött javaslatnak megfelelően az egyesületi Alapszabály módosítását. 

Vándorgyűlések

A tudományos tanácskozással egybekötött háromnapos program témája idén a levéltárak a társadalom szolgálatában kérdéskör megvitatása, illetve a gasztronómia történetének levéltári forrásai lesznek. A vándorgyűlésen a levéltár-pedagógia, levéltárinformatikai, forráskiadási, felsőoktatás-történeti, állományvédelmi szekciók rendezvényeire, előadásaira is sor kerül.

Program (letölthető pdf formátumban)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete működését támogatja a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési alap.