Választmányi ülés, 2010. június 2.

A már közhasznúvá vált egyesület választmányi ülésén beszámoló hangzott el a levéltáros
egyesületek részvételének tapasztalatairól a Múzeumok Majálisán, valamint a Levéltári
Szemle online megjelenésével kapcsolatos első elképzelésekről. Továbbá röviden ismertetésre
került a vándorgyűlés szervezésének és ezzel kapcsolatosan az egyesület nemzetközi
kapcsolatainak jelenlegi helyzete.
A választmány életre hívta a Levéltárért-díj szakmai bizottságát, valamint döntött a díj
költségvetéséről (10/2010. sz. hat.).
Röviden megvitatásra került a levéltári munkát érintő, az új kormányzat felé irányuló
témajavaslat első változata, amely egy rövid, intenzív véleményezési folyamat kezdete a
levéltáros szakma és intézmények helyzetének és érdekérvényesítő-képességének erősítése
érdekében.
Az ülést a tagfelvételek zárták (11/2010. sz. hat.).
A következő választmányi ülésre várhatóan a vándorgyűlést követően kerül sor.

Választmányi összefoglaló, 2010. június 2.

Választmányi határozat, 2010. június 2.