Választmányi ülés, 2010. szeptember 29.

Az ülésen részletes értékelő beszámoló hangzott el az egyesület 2010. évi vándorgyűléséről,
főként annak nemzetközi vonatkozásairól.
A választmány döntött az új titkár és adminisztrátor személyéről és díjazásáról (12/2010. sz.
hat.)
Beszámolók és vélemények hangzottak el a témajavaslat, a levéltári infrastruktúra-felmérés,
valamint az e-Levéltár projekt 2. üteme kapcsán.
A Levéltári Szemlével kapcsolatban egyrészt tovább konkretizálódott az e-Szemlére
vonatkozó elképzelés, másrészt a választmány felhatalmazta az elnökséget a Szemle
papíralapú megjelentetésére kiírt pályázat beadására (13/2010. sz. hat.).
A választmány elfogadta továbbá a szakmai és területi szekciók 2009. évi beszámolóit és
2010. évi munkaterveit (14/2010. sz. hat).
Rövid tájékoztató hangzott el az egyesület nemzetközi kapcsolataival kapcsolatban, majd az
ülést a tagfelvételek zárták (15/2010. sz. hat.).

Választmányi összefoglaló, 2010. szeptember 29.

Választmányi határozat, 2010. szeptember 29.