Választmányi ülés, 2011. április 19.

A választmányi ülésen elnök röviden ismertette a Levéltári Kollégium munkabizottsága által elkészített stratégiai munkaanyaggal kapcsolatos további várható lépéseket. Beszámolt a volt kommunista állambiztonsági szolgálatok irataival kapcsolatos tárgyalás eredményeiről, ill. az ICA főtitkárával folytatott ezzel kapcsolatos levelezéséről. Kenyeres István rövid tájékoztatást adott az E-levéltár II. projekt jelenlegi helyzetéről, Reisz T. Csaba pedig a MOL májusi nemzetközi rendezvényeiről, amelyekre a soros EU-elnökség jegyében kerül sor.
A választmány utólagosan jóváhagyta az adminisztrátor és titkár által a tagsági listában és a Levéltári Szemlével kapcsolatos terjesztési listákban elvégzett korrekciós munkát (4/2011. sz. hat.).
Az elektronikus Levéltári Szemlével kapcsolatban Kenyeres István bemutatóját követően a választmány megbízta az elnökséget, hogy az Arcanum Kft.-vel készítse elő az e-Szemle szolgáltatásával kapcsolatos szerződést és mutassa be jóváhagyásra a választmánynak (5/2011. sz. hat.). A szolgáltatást június 30-ig kell megvalósítani.
A választmány elfogadta és a közgyűlés elé terjesztette az MLE 2010. évi közhasznúsági
jelentését (6/2011. sz. hat.).
A választmány tudomásul vette az idei vándorgyűlés szervezéséről szóló tájékoztatót, valamint döntött a 2011. évi Levéltárért Díjjal kapcsolatos kuratóriumról és díjról (7/2011. sz. hat.).
A választmány tudomásul vette az MLE idei szakmai napjának és közgyűlésének programjáról, valamint a Múzeumok Majálisán való egyesületi részvételről szóló tájékoztatókat.
Az ülést a tagfelvétel zárta (8/2011. sz. hat.).
A következő választmányi ülésre valószínűleg a vándorgyűlést megelőzően kerül sor.
Az ülésről készült emlékeztető és a határozatók letölthetők a honlapról.

Választmányi összefoglaló, 2011. április 19.

Választmányi határozat, 2011. április 19.