Választmányi ülés, 2011. december 2.

A választmány meghallgatta az elnöki beszámolót, amelyben többek között szó volt a magyar és a román nemzeti levéltárak közötti 2011. júliusi megállapodás új fejleményeiről, valamint az MTA-n december 12-ére tervezett közös MLE-ÖLT-rendezvényről. Utóbbi kapcsán a választmány egyhangúlag hozzájárult, hogy az MLE támogassa a Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában című konferenciát (11/2011. sz. határozat).
Tájékoztató hangzott el a közigazgatás átalakulásával és a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos kérdésekről.
A választmány megtárgyalta az egyesület pénzügyi helyzetéről (gazdálkodás, pályázatok, könyvelés), 2011. évi munkatervének megvalósulásáról és nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolókat, valamint a 2012. évi kedvezményes múzeumi belépőkről és az egyesület ezzel kapcsolatos feladatairól szóló tájékoztatást.
A titkár javaslatára az elnökség meghosszabbította az adminisztrátori megbízást, amit a választmány egyhangúlag jóváhagyott (12/2011. sz. határozat).
Az ülést a tagfelvétel zárta (13/2011. sz. határozat).
 
Határozatok:
11/2011. (12.02.) sz. határozat:
A választmány egyhangúlag (9 szavazattal) hozzájárult, hogy az MLE 100 ezer Ft-tal támogassa a 2012. december 12-én az MTA Könyvtárában rendezett Levéltárak a nemzeti kultúra és tudomány szolgálatában című konferenciát.
12/2011. (12.02.) sz. határozat:
A titkár javaslatára az elnökség újra megbízta az adminisztrátori feladatok ellátásával Szatmári Szandra igazgatási ügyintézőt (BFL) 2011. október 1-től. A választmány az elnökség döntését egyhangúlag jóváhagyta.
13/2011. (12.02.) sz. határozat:
A választmány az alábbi jelentkezők tagfelvételi kérelmét egyhangúlag támogatta (összesen  133 fő).