Választmányi ülés, 2011. február 9.

Az idei első választmányi ülés foglalkozott a megyei levéltárak 2011. évi költségvetési helyzetével, valamint ismertetésre került az NFÜ jelenlegi álláspontja arról, milyen operatív programokban tudnának részt venni a levéltárak. Tájékoztató hangzott el arról, hogy – egyelőre két levéltár részvételével – megalakult a Nemzeti Kulturális Digitális Dokumentációs Klaszter, amelynek levéltári bizottsága is működik. Szintén megalakult a Levéltári Kollégium stratégiai bizottsága, amelynek feladatai a területi állami levéltárak finanszírozásával, a levéltár-irányítási és iratkezelési felügyelet ágazati irányításával kapcsolatos javaslat elkészítése, valamint a levéltárak finanszírozási helyzetéről szóló összefoglalás elkészítése és az új fejlesztési tervekben való levéltári részvétel javaslatainak kidolgozása.
A választmány elfogadta az MLE 2010. évi szakmai tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját, valamint 2011. évi munkatervét és költségvetését (1/2011. sz. hat.). Az MLE idei vándorgyűlésének (amely egyben az önálló egyesület fennállásának 25. évfordulóját is ünnepli) házigazda szerepét ismét a Veszprém Megyei Levéltár vállalta, a pontos helyszínről és a részletes programról a későbbiekben születik döntés.
A választmány megtárgyalta és felhasználás céljából elfogadta a Haraszti Viktor által elkészített szakmai anyagot a csődtörvénnyel kapcsolatos levéltári problémákról.
A Levéltári Szemle elektronikus változatának bemutatására a következő ülésen kerül sor és addigra kialakul az egyesületi honlap működtetésének új formája is.
Az ülést a tagfelvétel zárta (2/2011. sz. hat.), valamint a választmány felhatalmazta az elnökséget arra, hogy levélben keresse meg Rétvári Bence államtitkárt (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) az állambiztonsági iratokról rendelkező, jelenleg készülő törvénytervezettel kapcsolatban (3/2011. sz. hat.).
A következő választmányi ülés megtartására valószínűleg a tavaszi szakmai napot és közgyűlést megelőzően kerül sor.
Az ülésről készült összefoglaló és a határozatok letölthetők a honlapról.

Választmányi összefoglaló, 2011. február 9.

Választmányi határozat, 2011. február 9.