Választmányi ülés, 2012. február 15.

Az ülésen részt vett a lemondott Katona Csaba választmányi tag helyére kooptálással került Koltai András (Piarista Levéltár). A megyei levéltárigazgatók költségvetési ismertetőjét követően a február 7-i Köziratok magánkézben című konferenciával kapcsolatban hangzott el elnöki tájékoztató.
A választmány megtárgyalta és elfogadta az egyesület 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2012. évre előirányzott költségvetést (1/2012. sz. határozat). Az elnök javaslatára a választmány megbízta Csombor Erzsébet és Haraszti Viktor választmányi tagokat, valamint Batalka Krisztina titkárt, hogy tekintsék át az MLE jogszabályból (új civil törvény) eredő feladatait (2/2012. sz. határozat). A választmány megtárgyalta és elfogadta az egyesület 2012. évi munkatervét, valamint megbízta Szögi László alelnököt a lejárt nemzetközi szerződések megújításának előkészítésével (3/2012. sz. határozat). A választmány továbbá megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi vándorgyűlés előzetes programját és helyszínét, valamint a pályázati forrásból támogatott résztvevők körét. Továbbá az elnök javaslatára megbízta Csombor Erzsébet és Szögi László választmányi tagokat, hogy az egyesület vezetőtestületének jövőbeli működésével és szervezetével kapcsolatos kérdésekben folytassanak konzultációt (4/2012. sz. határozat).
A választmány meghallgatta a közgyűjtemények NEFMI által történő átvételével kapcsolatos minisztériumi bizottság munkájáról szóló jelentést, valamint az NKA-val kapcsolatos változások ismertetését.
Az elnök javaslatára a választmány megbízta Zsidi Vilmos szekcióvezetőt az új Nemzeti Alaptanterv tervezetéjez fűzött javaslatok elkészítésével (5/2012. sz. határozat).
Az ülést a tagfelvétel zárta, ezúttal 112 fő került felvételre (6/2012. sz. határozat).
 
Határozatok:
1/2012. (02.15.) sz. határozat:
A választmány egyhangúlag elfogadja az egyesület 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2012. évre előirányzott költségvetést.
2/2012. (02.15.) sz. határozat:
Az elnök javaslatára a választmány megbízza Csombor Erzsébet és Haraszti Viktor választmányi tagokat, valamint Batalka Krisztina titkárt, hogy a következő választmány elé készítsenek anyagot az MLE jogszabályból eredő feladatairól (a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról).
3/2012. (02.15.) sz. határozat:
A választmány egyhangúlag elfogadja az egyesület 2012. évi munkatervét, valamint elnök javaslatára megbízza Szögi László alelnököt a lejárt nemzetközi szerződések megújításának előkészítésével.
4/2012. (02.15.) sz. határozat:
A választmány egyhangúlag elfogadja a 2012. évi vándorgyűlés előzetes programját és helyszínét, valamint a pályázati forrásból támogatott résztvevők körét. Továbbá az elnök javaslatára megbízza Csombor Erzsébet és Szögi László választmányi tagokat, hogy az egyesület vezetőtestületének jövőbeli működésével és szervezetével kapcsolatos kérdésekben folytassanak konzultációt.
5/2012. (02.15.) sz. határozat:
Az elnök javaslatára a választmány megbízza Zsidi Vilmos szekcióvezetőt az új Nemzeti Alaptanterv tervezetéjez fűzött javaslatok elkészítésével.
6/2012. (02.15.) sz. határozat:
A választmány az alábbi jelentkezők tagfelvételi kérelmét egyhangúlag támogatta (összesen   112 fő).