Felhívás a 2024. évi Dóka Klára-díj ajánlására

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2013-ban új kitüntetési rendszert hozott létre, amely magába foglalja az addigi Levéltárért díjat, illetőleg annak funkcióját is. Ezzel olyan szakmai díjat alapított, amely egy elismert, nagy tekintélyű levéltárosról kapja a nevét, és három fokozattal rendelkezik. 2018-tól a III. fokozatban lehetőség nyílt az addigi 1 (egy) helyett 2 (két) díj kiosztására. 2022-ben az MLE választmánya úgy döntött, hogy ismét változtatott a Dóka Klára-díj rendszerén. Ennek legfőbb oka, hogy a fiatal levéltárosok is elismerési lehetőséghez jussanak. Így évente összesen 7 (hét) fő díjazása lehetséges.

A Dóka Klára-díj új rendszere:

I. A szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább 10 éves, levéltárban eltöltött munkaviszonnyal rendelkező, (fő)levéltáros munkakörben dolgozóknak, (évente 3 fő)

II. A középfokú végzettséggel legalább 10 éves, levéltárban eltöltött munkaviszonnyal rendelkező, levéltári szakmai területen dolgozók (levéltári asszisztensek, kezelők), illetőleg a levéltárakban dolgozó nem levéltáros munkatársaknak (könyvtárosok, informatikusok, restaurátorok, valamint gazdasági, ügyviteli, illetőleg üzemfenntartási stb. munkát végzők), (évente 3 fő)

III. A magyarországi levéltárakban legalább 5 éves, levéltárban eltöltött munkaviszonnyal rendelkező és a tárgyévben legfeljebb a 35. életévét betöltő (fő)levéltáros munkakörben dolgozónak, (évente 1 fő)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete a Dóka Klára-díjjal azokat a levéltári munkatársakat kívánja jutalmazni, akik a levéltárügy területén huzamosabb időn át kimagasló szakmai munkát, elismerést érdemlő tevékenységet végeztek.

Az elismerések átadására az éves vándorgyűlésen kerül sor, idén július 1-én, Zentán.

A Dóka Klára-díjra beérkező javaslatokat ad hoc bizottság összegzi és meghozza a döntést.

A díjazottakra javaslatot tehetnek az intézmények vezetői, a levéltárak kollektívái, illetve az egyesület bármely tagja.

Kérünk minden vezetőt, munkahelyi kollektívát, egyesületi tagot, hogy javaslataikat a felhíváshoz csatolt adatlapon a megfelelő indoklással alátámasztva (szakmai életút, eredmények bemutatása, publikációk listája), – lehetőség szerint e-mailben – juttassák el az egyesület címére (mle.titkarsag@gmail.com) legkésőbb 2024. május 6-ig.

Egyúttal tájékoztatunk minden érintetett, hogy a tavalyi év során jelölést kapott, de végül díjat nem nyert kollégákat a díjazásra javaslatot tevő kollégium (a jelölést követő évben) a döntés során, mint jelöltet automatikusan figyelembe veszi.

Budapest, 2024. április 04.

Dr. Kenyeres István s. k.
elnök

A felhívás hivatalos formában itt érhető el.    
Az adatlap itt tölthető le.