Felhívás a 2024. évi Osváth Lajos-díj pályázat benyújtására

Felhívás a 2024. évi Osváth Lajos-díj pályázat benyújtására

Tisztelt Kollégák!

Osváth Lajos munkásságának és emlékének megőrzésére a család 2021-ben díjat alapított, amelyet a Magyar Levéltárosok Egyesülete gondoz. A díjjal járó elismerések anyagi fedezetét az MLE-vel kötött megállapodás keretében az Osváth-család leszármazottjai biztosítják.

Az Osváth Lajos-díj két tagozatból áll:
1. Osváth Lajos díj az egyesületi munkáért.
2. Osváth Lajos díj a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi műért

Az Osváth Lajos díj odaítélésére tagozatonként évente váltakozva kerül sor, azaz egy-egy tagozat díjának odaítélése kétévente történik. Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2024. július 1-én kerül sor Zentán azMLE éves vándorgyűlésén.

A díj tartalma:
1. Adományozást igazoló oklevél
2. Plakett (előoldalán Osváth Lajos portréja, és felirat: „Osváth Lajos-díj”, hátoldalán a tagozat megnevezése)
3. Pénzbeli juttatás (nettó 100.000,- Ft)

2024-ben a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi műért díj kerül kiadásra.
A díj odaítéléséről döntő kuratóriumot az MLE állítja fel, az Osváth család leszármazottai a mindenkori kuratóriumba egy tagot delegálnak. A kuratórium létszáma 3 fő.
Az Osváth Lajos-díj a levéltári forrásfeltáráson alapuló történettudományi műért tagozat esetében pályázatot kell benyújtani.
Pályázni lehet a tárgyévben, illetve az azt megelőző két évben megjelent, levéltári forrásfeltáráson alapuló elsősorban család- és/vagy társadalomtörténeti, illetve tágabb értelemben történettudományi művel. A pályamű lehet önálló monográfia, vagy legalább 2 szerzői ív terjedelmű tudományos tanulmány.

Beadandó dokumentumok:
(1) A pályamű nyomtatásban megjelent két példányát kell eljuttatni az Egyesület címére (1139 Bp., Teve u. 3-5.) Nyomtatásban megjelent mű teljes értékű elektronikus másolatával is lehet (pdf) pályázni.
(2) A pályázathoz rövid szakmai életrajzot és publikációs listát is kérünk eljuttatni.
(3) A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatait az MLE kezelheti, a nyertes adatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően közzé teheti.
Az elektronikusan beküldendő dokumentumokat az alábbi címre várjuk: mle.titkarsag@gmail.com címre.
A mű és az egyéb kötelező dokumentumok beérkezési határideje: 2024. május 31.

Egyéb feltételek:
A pályázó személynek legalább kétéves, érvényes MLE tagsággal kell rendelkeznie
A nyertes pályázó vállalja, hogy Esztáron, Osváth Lajos szülőhelyén, egyeztetett időpontban az önkormányzat rendezvényén egy éven belül egy előadást tart. Az előadás szerkesztett változata megjelenik a Levéltári Szemlében.

Budapest, 2024. március 10.

Dr. Kenyeres István s. k.
elnök