Fraknói Vilmos-díjat kapott Lakatos Andor

Fraknói Vilmos-díjat érdemelt Lakatos Andor, a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár igazgatója.

Lakatos Andornak a szülővárosához, Kalocsához kötődő, levéltáros szakmai munkája révén több mint huszonöt éve találkozik rendszeresen a családkutatókkal, szakmai tevékenységében hangsúlyos az egyházi levéltárak anyakönyvi és helytörténeti forrásainak feltárása és bemutatása. 2010 végén, a hazai levéltárak körében elsőként indult internetes tartalomszolgáltatás Kalocsán a dokumentumok digitális képfelvételeivel, majd 2013-ban anyakönyvi adatbázis Kalocsa és szállásai anyakönyvi bejegyzéseinek teljes szövegű átírásával. A Lakatos Andor által vezetett intézmény több szakmai elismerést is kapott. Történészi és levéltárosi feladatai mellett 1998-tól több egyházi levéltárban tevékenykedik szakfelügyelőként, e megbízatás évente több egyházi levéltár látogatását és megadott szempontok, témák szerinti vizsgálatát, valamint tanácsadást foglal magában. A Kalocsai Főegyházmegyei Levéltárat rendszeresen keresik fel a levéltáros kollégák szakmai egyeztetés, tanulmányút céljából.

Lakatos Andor tevékeny tagja a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének (MELTE) is. A közösségért végzett szolgálat, mások munkájának segítése aktív része mindennapjainak. 2010 és 2017 között főiskolai docensként, 2017-től kinevezett főiskolai tanárként oktat a Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi Tanszékén. Tudományos érdeklődése mindenekelőtt a magyar egyháztörténet 18–20. századi korszakára irányul. Ezen belül is gyakran kerülnek kutatásainak és publikációinak fókuszába a kalocsai érsekség említett korszakbeli eseményei. Disszertációját Haynald Lajos (1816–1891) élete és kora (Biográfia) címmel írta meg. Szakmai munkássága bekapcsolt a hazai egyháztörténeti vérkeringésbe számos, addig polcokon porosodó, teljesen ismeretlen levéltári forrást. Lakatos Andor intézményvezetői teljesítményével országos elismerést vívott ki. Közösségért végzett szolgálatát az evangélium szellemében végzi, értéket teremtve és utat mutatva.

Képek és szöveg forrása: magyarkurir.hu