Klebelsberg és kora. Tudományos konferencia Pécsett

A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara, a PTE Egyetemi Levéltár és az MTA PAB Város- és Helytörténeti Munkabizottság szervezésében október 5-7. között tartják a Múltból a jövő felé 1923-2023 elnevezésű pécsi egyetemi centenárium következő tudományos rendezvényét.

A rendezvényen – Klebelsberg vallás- és közoktatásügyi miniszteri tevékenysége kezdetének centenáriumán – az előadók számba veszik nemcsak felsőoktatás-, de közgyűjteményi és oktatáspolitikájának főbb elemeit. Szélesebb értelemben korszakának egyetemi infrastrukturális, szellemi hátteréről, a hallgatóság mobilitásáról, a tanári karok összetételéről is szó lesz. Külön szekciók foglalkoznak a politika hatásával az egyetemeken és a korszak közgyűjteményi és emlékezetpolitikai kérdéseivel is.

A konferencia programja itt olvasható