Records in Contexts (RiC) – új nemzetközi levéltári szabvány

A Nemzetközi Levéltári Tanács (ICA, International Council of Archives) több éves előkészítése után kiadta az új nemzetközi levéltári szabványt, amelynek célkitűzése, hogy

– a levéltári nyilvántartás és leírás alkalmazkodjon a digitális hálózati környezet dinamikus és kollaboratív jellegéhez, amelyben az irat által hordozott információ és a fizikai hordozó különválik, ugyanazt az információt több, különböző formátumú „eredeti” példány hordozhatja, amelyeknek saját életciklusaik lehetnek, az irat – iratképző kapcsolat nem feltétlenül 1:1 típusú;

– a leírások jobban adják vissza az iratokban és irategyüttesekben rejlő összefüggések és kapcsolatok tényleges komplexitását (contexts);

– a proveniencia elv tágabb és rugalmasabb értelmezésére épüljön.

Az új szabvány nem helyezi hatályon kívül az ICA által gondozott ISAD(G) szabványt és társszabványait, azokkal kompatibilis, de más technológiára épül. Várhatóan a nemzetközi gyakorlatban az ISAD(G) alapú leírásokat egyre inkább konvertálni fogják, és egy viszonylag hosszú „békés egymás mellett élési” szakasz után a RiC fokozatosan fogja kiszorítani a használatból az eddigi szabványokat.

Az új szabvány gondozója az ICA-EGAD (Expert Group on Archival Description). https://www.ica.org/ica-network/expert-groups/egad/

A szabvány fő része a Konceptuális modell (RiC-CM), amelynek 1.0 verziója 2023 végén készült el, és hivatalos nyilvánosságra hozatala 2024. március végén történt.

Letölthető innen: https://www.ica.org/resource/records-in-contexts-conceptual-model/

Meghatározza a levéltári leírásban szerepet játszó entitásokat, ezek attribútumait és a közöttük lehetséges kapcsolatokat.

Ennek formális leképezése Web Ontology Language feldolgozásra:

Records in Contexts–Ontology (RiC-O) https://www.ica.org/resource/records-in-contexts-ontology/.

Mindennek elméleti megalapozása:

Records In Contexts – Foundations of Archival Descriptions (RiC-FAD 1.0)

https://www.ica.org/resource/records-in-contexts-foundations-of-archival-description

Az utolsó egység: RiC: Application Guidelines (RiC-AG) megjelenése a közeljövőben várható.