HU | EN | DE

„Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi”

(0 megjegyzés)

Az „Élő archívumok – A közös kulturális örökség ereklyéi” (rövidítés: LIVES, projektazonosító: HUSRB/1602/32/0218) pályázat keretében a zentai Történelmi Levéltár az őrizetében található, a cégekre vonatkozó törvényszéki iratanyag feltérképezését, szisztematikus kutatását és feldolgozását végezte el.

A projekt fő célja feltárni és összegyűjteni a kulturális örökség azon elemeit, amelyek az országhatár mindkét oldalán azonos gyökerekkel rendelkeznek és összekötnek bennünket.

Az adatbázis a bácskai Tisza-mente településein – Adán, Adorjánon, Magyarkanizsán, Martonoson, Moholon és Zentán – működő, a Szabadkai Királyi Törvényszék által, valamint a Szegeden és vonzáskörzetéhez tartozó településeken – Hódmezővásárhelyen, Horgoson és Ópusztaszeren – tevékenykedő, a Szegedi Királyi Törvényszék által vezetett cégjegyzékbe 1876 és 1920 között bejegyzett cégek adatait tartalmazza.

Az adatbázis itt érhető el.

Az együttműködés az alábbi tevékenységeket foglalja magába: levéltári dokumentumok széleskörű, alapos kutatását, a kutatás eredményeit magába foglaló adatbázis létrehozását, négy könyv kiadását, könyvbemutatók, gyermek- és ifjúsági táborok szervezését, vándorkiállítás létrehozását, tudományos konferencia szervezését, mezőgazdasági gépek bemutatására szolgáló épület felépítését, a mezőgazdasági gépek helyreállítását és végül ismertető táblák elhelyezését.

A projekt fő feladata, hogy felkutassa és bemutassa a Dél-Alföld azon, a 19. század végéről, illetve a 20. század elejéről származó ipari- és agrártörténeti értékeit, melyekre mostanáig nem irányult kellő figyelem. Ezek az értékek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark részéről elsősorban mezőgazdasági eszközök, gépek, a Zentai Történelmi Levéltár részéről pedig olyan iratok, amelyek által a korszak gazdasági életét, a tárgyak mögött rejlő társadalmi összképet, folyamatokat, személyes emberi történeteket ismerhetünk meg. A kutatás eredményeit a társadalomtudományok képviselői (levéltárosok, néprajzkutatók és történészek) dolgozzák fel, és mutatják be különböző eseményeken, nyilvános megjelenéseken, promóciós anyagokon, publikációkon és ifjúsági táborokon keresztül.

A régi, eddig nem publikált iratok, illetve azok megfelelő interpretálása tudományos hátteret biztosítanak a régió mezőgazdasági, ipari és társadalmi helyzetének a megértéséhez. Úgy véljük, hogy ez egy olyan kutatási terület, amelyre eddig nem irányult megfelelő mértékű figyelem. Az együttműködésnek köszönhetően jelentős mértékben nő a közös kulturális örökségre vonatkozó információk mennyisége, és a partnerintézmények tevékenységi köre is bővül, színesebbé válik.