A Boldogasszony Háza monostor közösségének élete 1955-ben, a legteljesebb egyházüldözés időszakában kezdődött meg titokban Budapesten. Bár a közösség több tagját a kommunista diktatúra súlyos börtönbüntetésre ítélte, 1970-től sikerült több telket vásárolniuk Kismaros mellett, ahol 1982–1984 között épült föl az a családi ház jellegű első épület. A ciszterci rend generális apátja 1987-ben egyházjogilag is megalapította a monostort és mint perjelséget, majd 1993-ban apátsági rangra emelte. 1996-tól pedig a rend Zirci Kongregációjának tagja lett.

A Boldogasszony Háza Monostor levéltára csak néhány évtizedre tekint vissza. 1990-ig csupán rejtetten lehetett gondoskodni az iratok megőrzéséről. Rendezésük 1998-ban, a monostor felépülte után kezdődött meg, miután elkészült a levéltári helyiség, illetve annak berendezése is. Iktatókönyv használata, az iratoknak egyfajta visszakereshető, kezelhető rendszerben való tárolása stb. 1990 előtt, azaz a rendszerváltozás előtt nem volt lehetséges. A levéltár a nővérek teológiai munkásságával kapcsolatos kéziratokat, fordításokat, francia és német nyelvű levelezéseket is tartalmaz. A feldolgozás nagy munkát jelent még egy ilyen viszonylag rövid múltra visszatekintő, kicsi szerzetesi levéltárban is.

Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Levéltára

Cím:2623 Kismaros, Szuttai dűlő 8328 hrsz.

Levelezési cím: 2623 Kismaros, Pf. 10.

Telefon: +36 (27) 583 055

Fax: +36 (27) 350 029

E-mail: ocist.kismaros@invitel.hu

Honlap: levéltár