Pályázat: Év levéltári kiadványa és kiállítása 2023

A hivatalos kiírás ezen a linken, a szerkeszthető pályázati adatlap itt érhető el.

A pályázat célja:
Az Év Levéltári Kiadványa és Kiállítása díjak elnyerésére beérkező pályázatok elbírálása, a nyertesek kiválasztása és díjazása.
A támogatás forrása:
A Magyar Levéltárosok Egyesülete részére az NKA 208108/00175 azonosító számú pályázattal erre a célra biztosított támogatási összeg. A rendelkezésére álló keretösszeg: 2.000.000 Ft
Pályázók köre:
A Ltv. 17. § (2) bek. c. pontja szerinti nyilvántartásba bejegyzett magyarországi levéltárak, levéltáros szakmai szervezetek, továbbá határon túli levéltári intézmények, magyar nyelvű kiadványaikkal, illetve kiállításaikkal
A pályázatok benyújtásának határideje:
2024. február 29. A megadott határidő az e-mail elküldésének napját, illetve a postára adás dátumát jelenti.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázhat bármelyik bejegyzett levéltár önállóan vagy társkiadóval, a 2023. évben közzétett kiadványaival. 2024. január 31-ig megjelent kötetekkel. Pályázhat bármelyik levéltár önállóan vagy társrendezővel 2023. február 1. és 2024. január 31. között megnyitott hagyományos vagy online kiállítással.
Egy levéltári intézmény kategóriánként csak egy kiadványra/kiállításra adhat be pályázatot (minden egyes kiadványra/kiállításra külön pályázatot kell benyújtani).

1. A pályázati adatlapot és az elkészült kiadvány ismertetését elektronikus úton az mle.titkarsag@gmail.com címre kell megküldeni, „AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA ÉS KIÁLLÍTÁSA 2023” tárgymegjelöléssel. Beérkezési határidő 2024. február 29. 23:59 óra.
Az elkészült kiadvány/kiállítás ismertetésének tartalmaznia kell a következőket:
– a kiadvány/kiállítás tartalmának, jelentőségének rövid ismertetése
– a megjelenés példányszáma (kivéve az online adatbázisokat)
– a kiadvány/kiállítás létrehozásának költségei, a finanszírozás forrásai
– nem levéltári társkiadóval/társrendezővel1 közös kiadás esetén a levéltári feladatvállalás módjának, mértékének ismertetése

2. A pályázatot postai úton is meg kell küldeni a Budapest Főváros Levéltára, 1139 Budapest, Teve u. 3-5. vagy az 1554 Bp. Pf. 41. címre, a borítékon az „ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA és KIÁLLÍTÁSA 2023” megjelöléssel.

A pályázati adatlaphoz és a kiadvány ismertetéséhez csatolni kell:
– az elkészült kiadvány /kötet, kiállítások esetében a print katalógus, vagy forgatókönyv 4 példányát,
– a képi dokumentációt,
– illetve az adatbázis vagy az online kiállítás elérési útvonalát.
A postabélyegző dátuma: legkésőbb 2024. február 29. lehet.
A kiadványok – előzetes egyeztetés után – a postai út helyett közvetlenül is eljuttathatók a Budapest Főváros Levéltára épületébe, Lovász Mariann adminisztrátorhoz (1139 Budapest, Teve u. 3-5, lovaszm@bparchiv.hu, telefon: 061/298-7616) legkésőbb 2024. február 29. 14 óráig.

3. Online hozzáférésű adatbázis, illetve kiállítás esetén az adatbázis/kiállítás internetes címét (elérhetőségét) kell megadni az elkészült kiadvány/kiállítás ismertetésében.

Amennyiben a pályázati adatlap és a kiadvány/kiállítás ismertető elektronikus formában a megadott e-mail címre 2024. február 29. 23:59 óráig nem érkezik be, az esetlegesen postán időben feladott pályázatot is érvénytelennek tekintjük!
Nevezési díj: nincs.
Az Év Levéltári Kiadványa és Kiállítása díj pályázat rövid leírása:
Az Év Levéltári Kiadványa és Kiállítása díj elsődleges célja a levéltárak kultúramegőrző, kultúrateremtő szerepének, tudományos eredményeinek bemutatása, ismertetése, népszerűsítése, a levéltári intézmények szellemi műhelyeiből kikerülő hagyományos és online kiadványok és kiállítások középpontba állításával.
A levéltári intézmények évente több tucat kiadvánnyal gazdagítják a tudományos, ismeretterjesztő, forrásközlő és szakmai kiadványok sorát. Ez a bő termés méltó arra, hogy bemutassuk és népszerűsítsük, a legjobbjait pedig díjban részesítsük.

 1. évre négy kategóriában adunk ki díjat, kategóriánként 1-3. helyezést rangsorolunk. A meghirdetett kategóriák:
  1. Online publikációk (adatbázisok, online kiállítások),
  2. Szakmai kiadványok (hagyományos, print változatban megjelentetett monográfiák, forráskiadványok, levéltári segédletek, tanulmánykötetek, levéltári évkönyvek, csak online megjelent publikáció (ISBN számmal rendelkezik, pdf vagy epub)),
  3. Ismeretterjesztő kiadványok (ismeretterjesztő kiadványok, kiállítási katalógusok, albumok, csak online megjelent publikáció (ISBN számmal rendelkezik, pdf vagy epub)),
  4. Kiállítások (hagyományos módon rendezett levéltári kiállítások).

  A beérkezett pályázatokat az MLE elnöksége által felkért szakmai zsűri bírálja el.
  A nyertes online anyagokat (kiállítás, adatbázis stb.) a díjazástól számított 5 évig elérhetővé kell tenni a publikálás helyén!
  A pályázat elbírálásának szempontjai:
  – A kiadvány, illetve kiállítás szakmai, közművelődési jelentősége, fontossága
  – A kiadvány, illetve kiállítás szakmai és esztétikai színvonala
  – A létrehozott szellemi érték/anyagi ráfordítás arány megfelelősége
  – Elektronikus adatbázisok, illetve online kiállítások esetén külön szempont a fejlesztés technikai korszerűsége, a projekt fenntarthatósága, a szabványos adatcsere lehetőségének biztosítása, illetve a hazai és nemzetközi szabványok használata.

  Budapest, 2024. január 10.

  Magyar Levéltárosok Egyesülete
  elnöksége